Jste zde

Opevnění

Králická pevnostní oblast (KPO) tvořila jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky československé a mimořádná byla i v rámci Evropy před II. světovou válkou.

V dnešní době bývalé přísně tajné pevnůstky již nejsou jen mlčenlivé pomníky snahy pradědů, dědů a otců o zajištění bezpečnosti naší první republiky, ale jsou místy, kde se ve stále větší míře můžeme setkat s lidmi, kteří o tyto betonové stavby pečují, opravují je, vybavují původním vybavením a pořádají u nich historické ukázky s dobovými uniformami, výzbrojí a výstrojí.

Nejbližší objekty Králické pevnostní oblasti od našeho penzionu jsou:

Pěchotní srub K-S 5 „U potoka“ http://www.ks5.cz
Objekt je vzdálen asi 2,5 km od penzionu a provozuje jej občanské sdružení KVH Kralka. Chloubou pěchotního srubu je 4cm kanón vz. 36, který se po několikaletému úsilí podařilo získat z Muzea německé okupace na ostrově Guernsey (Normanské ostrovy). Objekt je po stavební stránce plně zrekonstruován a je možno zde shlédnout množství původních zbraní, technického vybavení i výstroje osádky.

Provozní doba: Od 1. května do 31. října je otevřeno pouze v sobotu od 9.00 do 16.00. O prázdninách (1. 7. — 31. 8.) je otevřeno denně. Aktuální data jsou umístěna na internetových stránkách.

Dělostřelecká tvrz Horka http://www.boudamuseum.com
Objekt je vzdálen asi 3,5 km od penzionu na severním okraji města Králíky. Vstupní areál s parkovištěm leží v bezprostřední blízkosti silnice z Králík do Červeného Potoka. Provozovatelem je Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Dochované podzemí bude sloužit zejména k výstavním účelům s expozicemi věnovanými čs. opevnění, dalším pevnostním systémům, historii armády, ale také expozicím připomínajících okupaci, odboj a další témata.

Provozní doba: Otevřeno veřejnosti je celoročně. Zavírací dny: 1. 1., Velikonoční pondělí, 23. až 26. 12., 31. 12. Pondělky jsou pro individuální návštěvníky zavíracím dnem, zájezdy se provádí na základě potvrzené objednávky i v pondělí. Garantované časy vstupu do podzemí tvrze v červnu, červenci a srpnu v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin.

Vojenské muzeum Králíky http://www.armyfort.com

Objekt je vzdálen asi 7 km od penzionu na severním okraji města Králíky, u silnice z Králík na Prostřední Lipku. Provozovatelem je Armyfort, s. r. o., ředitel Marek Bartoš.

Vojenské muzeum Králíky představuje svojí polohou a zaměřením centrum Králické pevnostní oblasti, informační centrum čs. opevnění z let 1935-1938 a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně státu.

Provozní doba: celoročně, od 10.00 do 16.00 hodin. Ve VMK je zavíracím dnem pondělí a dále 24. - 26., 31. prosince, 1. ledna a Velikonoční pondělí.

 

Prosíme všechny návštěvníky těchto stránek, pokud mají jakékoliv materiály týkající se opevnění, ozbrojených sborů první republiky (armáda, četnictvo, finanční stráž, státní policie,…) nebo v jejich rodině byl některý z příslušníků těchto složek, aby se laskavě ozvali na adresu muzea nebo na emailovou adresu jiri.vanecek[zavináč]centrum.cz či na telefonní číslo 608 450 440. Pomozte prosím při shromažďování historických materiálů týkajících se našich předků. Děkujeme.